75 jaar vrijheid RGB 01
 
Vanaf half februari tot eind september doorlopende expositie in museum boerderij de Kribbe.
 
Fototentoonstelling, oorlogsmaterialen met documentaires en lezingen.

Lezingen en documentaires zijn er op de derde zondag van de maand, vanaf 14.00 uur.

15 maart 2020
Documentaire Bert Visser
Lectuurtafel

19 april 2020
Documentaire Bert Visser
Lectuurtafel

17 mei 2020
Documentare Bert Visser
Lectuurtafel

21 juni 2020
Lezing door Theo Schaefers
Lectuurtafel


19 juli 2020
Lezing door Theo Schaefers
Lectuurtafel


16 augustus
Documentaire Bert Visser
Lectuurfafel

20 september 2020
Lezingen ?
Lectuurtafel
 

 
Tentoonstelling de Kribbe
 
DSC 0001    DSC 0002
 
DSC 0004
 
DSC 0005