week 38

Wie kan ons informeren over deze fietsshow?

Dat de biodiversiteit onder druk staat, zowel in ons land maar ook op mondiale schaal, weten we inmiddels wel. Het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit is één van de grote uitdagingen waar de menselijke samenleving op dit moment voor staat. Het is niet toevallig dat we juist nu dit onderwerp onder uw aandacht willen brengen door middel van deze lezing. Het jaar 2020 is namelijk een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit omdat in dit jaar de Biodiversiteitstop plaatsvindt in Kunming. (Hoofdstad van de provincie Yunnan in China). Daar buigen wereldleiders zich over de vraag : hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van onze planeet kunnen garanderen. Na een korte schets van oorzaken met mogelijke gevolgen en de urgentie om dit tij te keren, zoeken we in deze lezing dicht bij huis. Wat hebben allerlei dieren, zoals vlinders, (wilde) bijen, zangvogels en andere dieren nodig?

biodiversiteit 2  bloemenrand 2 
boomhommel druk

Wat kunnen we doen (of juist laten) om deze dieren een geschikte leefomgeving te bieden op het erf of in de tuin? 

Aan de hand van sprekende voorbeelden krijgt u door spreker allerlei ideeën aangereikt om bij te dragen aan meer biodiversiteit in uw omgeving. 

 

Nomi Havelaar

Spreekster: ir. Nomi Havelaar,
projectleider biodiversiteit bij de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

 

Datum:        21 november 2019

Locatie:       Dorpshuis Voorst

Tijd:             Aanvangen 20.00 uur  zaal open om 19.30 uur

Gratis toegang voor leden en niet leden.