2019 49

Een foto uit het fotoalbum van de familie Velders (gemeentebode)

Een vrolijk samen zijn in de speeltuin. Wie zijn het en bij welke gelegenheid is de foto gemaakt?