Lezing Oudheidkundige Kring Voorst.

 Donderdag 24 januari 2019

 Brasserie Kriebelz,

 Dorpsstraat 59 7396AL   Terwolde

 

Waterschappen zijn juist nu erg belangrijk! (Historische achtergrond tot huidige taken.)

Als een vrijwilliger en enthousiast rondleider bij het Waterschap Vallei en Veluwe (alweer 15 jaar), wordt door spreker verteld wat de belangrijkste taken zijn van een Waterschap. Deze zijn bij een groot aantal inwoners van Nederland onbekend en bijna niet bij jongeren en mensen die hier uit andere landen zijn komen wonen. In 1200 na Chr. wordt het eerste Waterschap opgericht en zo rond het jaar 1850 na Chr. zijn er in totaal 3.500 verschillende Waterschappen in ons hele land.
Door samengaan van de verschillende waterschappen is dit intussen gereduceerd tot een kleine 20 stuks.

Recentelijk promoveerde iemand af over hoe boeren, in het Waterrijke West-Friesland werkten en dit zo tussen 1500 en 1100 Jaar v. Chr.
Zonder enig collectief beheer van de grond, was het onmogelijk om te “boeren”.

Dit “samenwerken” waren eigenlijk al de eerste Waterschappen.

Ook zijn er sporen gevonden van waterbeheer o.a. “Klepsluizen” in Zuid-Holland, uit een periode tussen 100 voor en 100 jaar na Chr. (gemakshalve Romeinse tijd)

De Noordzee en niet te vergeten de grote rivieren zijn zo al jaren, onze vriend maar ook onze ergste vijand.

Spreker vertelt verder over de verschillende overstromingen en diverse anekdotes,
zoals een vijfjarige “Dijkgraaf” en ook over wat gebruiken. Naast dit historische deel zal spreker aandacht besteden aan de huidige taken van een Waterschap, zoals rioolwaterzuivering, het terugwinning van grondstoffen en energie hieruit; zorgen voor voldoende en zuiver water, waterpeil en veilige dijken enz.

“Niets nieuws” is momenteel de veranderingen van het klimaat met alle consequenties.

Het werk van de Waterschappen en Rijkswaterstaat is nog lang niet klaar.

Het verhaal wordt ondersteund met voldoende duidelijke afbeeldingen.

                                                              ***********

Aanvullende informatie o.a. wat afbeeldingen:

Spreker tijdens, gastles met 3-D Drie kaart van Nederland. (Eventueel erbij: Op een simpele manier zie je hoe belangrijk de duinen, dijken en rivieren zijn.)

  Lezing OKV 3             Lezing OKV 5                     
Lezing OKV 4 Lezing OKV 1

Over de Lezer:  Koos Egtberts (Gepensioneerde Chemisch technoloog) Hobby glas in al haar facetten. Kandidaat CDA voor Waterschap Vallei en Veluwe.  Zie verder  www.egtberts.info